Tisková zpráva: Mapa exekucí přináší nová data: Češi se propadají do stále hlubšího předlužení

Praha, 13. února 2018 – Exekuce představují významný problém pro stále více českých domácností i podnikatelů. Oproti loňskému roku se počet lidí v exekuci zvýšil o 3,4 procenta na 863 tisíc. Největší nárůst exekucí zaznamenali v Karlovarském (10,2 %), Ústeckém (8,8 %) a Středočeském (5,5 %) kraji. Stále více Čechů má také problém s vícečetnými exekucemi. Tři a více exekucí má aktuálně 493 tisíc obyvatel. Nové údaje o předluženosti v Česku přináší rozšířená mapa exekucí, kterou před rokem spustila  Otevřená společnost, o.p.s. a  Ekumenická Akademie.

Více v tiskové zprávě ke stažení

 

Tisková zpráva: Mapa exekucí ukazuje, kde jsou lidé nejvíce předlužení

Praha 4. dubna 2017 – Unikátní webovou aplikaci, která zpřístupňuje údaje o počtu exekucí po jednotlivých krajích, okresech i obcích, dnes zveřejnily na www.mapaexekuci.cz nevládní organizace Otevřená společnost a Ekumenická akademie. Cílem projektu je nejen usnadnit orientaci v datech, ale skrze kvalitativní výzkum a srovnávací studii různých přístupů k oddlužení osob napříč evropskými zeměmi také vyvrátit obecné představy a mýty o zadlužených lidech.

Více v tiskové zprávě ke stažení

Kontakt pro média
Lucie Nemešová
lucie.nemesova@gmail.com
+420 602 325 029


Jak zůstat člověkem v síti dluhů (výzkumná zpráva)

 Shrnutí výzkumu

 Jak zůstat člověkem v síti dluhů (výzkumná zpráva)


Systémy a formy oddlužení v Evropě (mezinárodní srovnání) procesu oddlužení

 Shrnutí analýzy 

 Systémy a formy oddlužení v Evropě (srovnávací analýza)


Analytická zpráva současného stavu evidence exekucí

 Analýza dostupnosti dat mezi zainteresovanými institucemi


Mimo projekt:

 Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení pro období 2016 – 2020. (Agentura pro sociální začleňování)