Potřebujete najít bezplatnou dluhovou poradnu ve svém okolí?

Podívejte se na interaktivní mapu dluhových poraden

 

Kontakty na organizace pomáhající s dluhovou problematikou


Člověk v tísni, o.p.s.

Komplexní sociální pomoc včetně dluhového poradenství, které je pravděpodobně vůbec nejpropracovanější v ČR. Veškeré služby zdarma.

Působnost na celém území ČR.

www.clovekvtisni.cz


Rubikon centrum

Působí v oblasti prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů. Cílovou skupinou jsou lidé s trestní minulostí. V rámci komplexní práce s klienty vynikají především unikátním propojením pomoci při zadlužení s podporou při získání zaměstnání.

Působnost na celém území ČR.

www.rubikoncentrum.cz


Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Specializuje se na dluhovou problematiku. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma včetně vypracování návrhu na oddlužení (osobního bankrotu) dle insolvenčního zákona.

Působí v Praze, Ostravě a Ústí nad Labem. Výjezdní poradny navštěvují města Šumperk, Plzeň, Hradec Králové, Česká Lípa, Litvínov a Prostějov.

www.financnitisen.cz


Asociace občanských poraden

Poskytují nezávislé, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství (mimo jiné i v dluhové problematice).

Působnost na celém území ČR.

www.obcanskeporadny.cz


Remedium Praha, o.p.s.

Nabízí velké množství vzdělávacích kurzů (nejen) pro pracovníky v pomáhajících profesích. Občanská poradna Remedium pak poskytuje v rámci své komplexní činnosti i kvalitní dluhové poradenství.

Provozuje také poradenský portál Dluhový labyrint zaměřený na dluhovou problematiku včetně on line poradny.

Působnost v Praze a Středočeském kraji.

www.remedium.cz


Diecézní charita brno
celsuz – centrum pro lidi sociálně znevýhodněné

Zabývá se komplexním dluhovým poradenstvím, které spočívá v poskytování odborného sociálního a právního poradenství se zaměřením na osoby s dluhy. Nabízí také bezplatné akreditované služby v oblasti oddlužení.

Působnost v Brně.

www.celsuz.cz


Iuridicum Remedium, z.s.

Poskytuje bezplatnou právní pomoc seniorům v problematice dluhů, exekucí a bydlení.
Dotaz je možné vznést i distančně pomocí online poradny.

www.iure.org


Finanční arbitr

Vyřizuje spory mezi občany a finančními institucemi nebo nebankovními společnostmi. Neplatí se žádné poplatky.

www.finarbitr.cz


Česká advokátní komora

Možnost bezplatného právního poradenství (podmínky a kontakty na níže uvedené adrese).

Působnost celá ČR.

www.cak.cz


Bezplatná právní poradna

Online právní poradenství zdarma.

www.bezplatnapravniporadna.cz


dTest

Spotřebitelská poradna, vzory smluv, výpovědí, reklamací atp.

www.dtest.cz


Insolvenční zákon

Komplexní informace kolem insolvencí a možnosti oddlužení dle tohoto zákona. Naleznete zde právní předpisy, formuláře, vzory, insolvenční rejstřík, seznam insolvenčních správců, orientační kalkulátor splátek v oddlužení a mnoho dalšího.

www.insolvencni-zakon.justice.cz


Kontakty na bezplatné dluhové poradny po celé ČR jsou k dispozici i na stránkách Aliance proti dluhům.