V roce 2013 Nejvyšší soud rozhodl, že pokud byla exekuce nařízena na základě neplatného rozhodčího nálezu, měla by být zastavena. Podle některých odhadů může být v České republice stále až 200.000 exekucí, které je možné zastavit. Pokud na svém exekučním příkazu objevíte spojení „rozhodčí nález“ nebo „rozhodce“, je možné, že takovou exekuci lze zastavit.

ODKAZY NA KLÍČOVÁ ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR A NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR TÝKAJÍCÍ SE ROZHODČÍCH DOLOŽEK:

I. ÚS 1274/16: Kdy došlo ke sjednocení přístupu rozhodovací praxe k neplatnosti rozhodčích doložek

II. ÚS 2164/10: Nález ÚS k neplatnosti rozhodčích doložek ve prospěch tzv. arbitrážních center ve spotřebitelských smlouvách

IV. ÚS 2524/16: Exekuce zahájená na základě neplatné rozhodčí doložky nestaví běh promlčecí lhůty: Ústavní soud odmítl ústavní stížnost společnosti Home Credit a. s.

23 Cdo 2628/2010: Neplatnost rozhodčích doložek – průlomové rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2013

20 Cdo 3331/2017: Zastavení exekuce, která již byla provedena

 


Společnost specializující se na zastavování protiprávních exekucí je ČESKÝ SPOTŘEBITEL S.R.O. prostřednictvím webových stránek www.exekutormasmulu.cz

Exekutor má smůlu.cz

Specializace na zastavování protiprávních exekucí, které byly nařízeny na základě neplatných rozhodčích nálezů. Vyhodnocování exekucí je zdarma.
Více informací na www.exekutormasmulu.cz

 


Kontakty na další organizace, které se v rámci svého dluhového poradenství věnují i zastavování exekucí jsou v sekci Protidluhová podpora pro veřejnost.