Otevřená společnost, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 1999, která se dlouhodobě a koncepčně věnuje prosazování demokratických principů řízení státu a dodržování lidských práv. Více o organizaci.

Na získání podrobných dat pro mapu exekucí se významnou měrou podílel program Právo na informace, který je v této oblasti zcela unikátní a daří se díky němu bránit destrukci právního rámce přístupu k informacím a zastavovat expanzi utajování, rozšiřování cenzury i „vodění veřejnosti za nos“ v tom, co je tajné a co veřejné. Projekt dlouhodobě pomáhá aktivním občanům, novinářům a úředníkům, hlídá připravovanou legislativu a změny pak pomáhá zavádět do praxe. Dlouhodobým cílem je zvýšit vymahatelnost informací.

Autor mapy exekucí Radek Hábl, založil v roce 2019 samostatný Institut prevence a řešení předlužení, který se této problematice výhradně věnuje. Doporučujeme proto rovněž navazující mapu bankrotů a další data publikovaná na stránkách Institutu.

Podívejte se na další unikátní mapy z dílny Otevřené společnosti, o.p.s.


Ekumenická akademie, z. s. je nevládní organizace, která od roku 1996 prosazuje alternativní přístupy při řešení současných problémů a uvádí je do praxe v podobě konkrétních projektů. Usiluje o spravedlivou, sociálně, ekonomicky a ekologicky udržitelnou společnost.

Je zakládající člen koalice Social Watch, která usiluje o vymýcení chudoby a jejích příčin, o ukončení všech forem diskriminace a rasismu, o zajištění spravedlivé distribuce bohatství a naplňování lidských práv.

EA koordinovala osvětovou kampaň U nás = u vás, která upozorňovala na to, že chudoba a nerovné postavení žen a mužů se týká i nás v České republice.

Projekt „Předluženost v ČR“ je součástí programové linie, v rámci které se organizace zaměřuje na alternativní přístupy na lokální úrovni. Patří sem podpora sociální a solidární ekonomiky, potravinová suverenita, udržitelná spotřeba ve městech a řešení sociálních nerovností.