Kontakt pro média

Radek Hábl
radek.habl@osops.cz
+420 602 427 814

Tisková zpráva: Mapa exekucí ukazuje, kde jsou lidé nejvíce předlužení

Praha 4. dubna 2017 – Unikátní webovou aplikaci, která zpřístupňuje údaje o počtu exekucí po jednotlivých krajích, okresech i obcích, dnes zveřejnily na www.mapaexekuci.cz nevládní organizace Otevřená společnost a Ekumenická akademie. Cílem projektu je nejen usnadnit orientaci v datech, ale skrze kvalitativní výzkum a srovnávací studii různých přístupů k oddlužení osob napříč evropskými zeměmi také vyvrátit obecné představy a mýty o zadlužených lidech.

Více v tiskové zprávě ke stažení


Jak zůstat člověkem v síti dluhů (výzkumná zpráva)

 Shrnutí výzkumu

 Jak zůstat člověkem v síti dluhů (výzkumná zpráva)


Systémy a formy oddlužení v Evropě (mezinárodní srovnání) procesu oddlužení

 Shrnutí analýzy 

 Systémy a formy oddlužení v Evropě (srovnávací analýza)


Analytická zpráva současného stavu evidence exekucí (bude zveřejněna v květnu 2017)


Mimo projekt:

 Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení pro období 2016 – 2020. (Agentura pro sociální začleňování)