Cíl novely:

Umožnit vstup do procesu oddlužení i lidem, kteří nejsou dlouhodobě schopni splácet své dluhy, nachází se v dluhové pasti a aktuální podmínky oddlužení nesplňují.

 

Klíčové parametry:

 • nově 3 pásma v procesu oddlužení: 3 roky při splacení 50% a více hodnoty pohledávek, 5 let při splacení 30% – 49% a 7 let při splacení méně než 30%,
 • nově kombinace prodeje majetku a splátkového kalendáře,
 • některé dluhy nelze odpustit a zůstávají i po skončení oddlužení (například výživné, náhrada škody a jiné),
 • zůstává povinnost hradit pravidelně náklady insolvenčního řízení (procesu oddlužení), při 7 leté variantě se jedná celkem o 92 tisíc korun.

 

Očekávané společenské přínosy:

 • snížení práce načerno a růst zaměstnanosti (návrat osob do ekonomicky aktivního života),
 • zvýšení příjmů státního rozpočtu z daní a sociálního pojištění,
 • snížení výdajů státního rozpočtu na sociální dávky, zdravotní péči, prevenci a řešení následků kriminality aj.,
 • snížení recidivy,
 • ochrana dětí vyrůstajících v beznadějně předlužené domácnosti,
 • snížení frustrace a sociálního napětí ve společnosti vedoucí ke snížení radikalizace a extremizace,
 • návrat osob do bankovního systému (odblokování účtů),
 • vyšší produktivita práce a lepší využití lidského kapitálu (a jeho potenciálu) k růstu HDP,
 • výrazné snížení administrativní zátěže pro zaměstnavatele (oproti exekucím),
 • růst počtu nových podnikatelů a start-upů,
 • zvyšení příjmů věřitelů z nedobytných pohledávek (zejména z dlužníků s více exekucemi).

Odkaz na plné znění novely a její postup legislativním procesem.

Přečtěte si také Mezinárodní srovnání přístupu k oddlužení.


Česká republika je už z okolních zemí jediná, která ještě blokuje přístup do procesu oddlužení velké části lidí v dluhové pasti.