Tento web vznikl v roce 2017 jako třetí datová mapa Otevřené společnosti, o.p.s.  v rámci projektu “Předluženost v ČR” mapující problém vysoké míry předlužení u nás.

Proč právě tato oblast?

Rostoucí předluženost obyvatel je již delší dobu vnímána jako závažný problém ve většině evropských zemí. Nekontrolovaný nárůst zadluženosti, která může u mnoha lidí přerůst v předlužení, může snadno ohrozit stabilitu sociálního systému a tím celé ekonomiky. Předlužení je v mnoha případech příčinou sociální exkluze jednotlivců a rodin, vede k sociálním a zdravotním problémům a může ohrozit základní potřeby dětí.

Předluženost obyvatel je dlouhodobě velkým problémem i v České republice. Mapa zobrazuje data od roku 2016 s roční periodicitou, respektive tak, jak se nám je daří získat od Exekutorské komory.  

Dle údajů bylo v roce 2017:

  • 863 tisíc lidí v exekuci,
  • otevřených 4,7 milionu exekučních řízení a toto číslo stále roste,
  • 493 tisíc lidí se 3 a více exekucemi a toto číslo stále roste,
  • 151 tisíc lidí s 10 a více exekucemi a toto číslo stále roste,
  • více než 239 miliard korun celková exekučně vymáhaná částka (jistina bez příslušenství).

Ztráta majetku, zaměstnání, často i rozpad osobních vztahů a zhoršení zdravotního stavu vedou k postupné destrukci osobního i profesního života předlužených. Tento stav nedopadá negativně jen na samotného dlužníka, ale i na celou společnost.

 

Proto jsme se zaměřili na tuto oblast ze 3 různých pohledů.

Očima lidí, kteří se dostali do takzvané dluhové pasti. Výstupem je kvalitativní analýza mapující a popisující životní trajektorie těchto lidí. Výzkum probíhal od dubna do prosince 2016 a zpracovatelem byl sociologicko-antropologický tým pod vedením Edit Szénássy.

Očima veřejného sektoru, který (ne)sbírá a (ne)analyzuje klíčová data týkající se zadluženosti a předluženosti v ČR. Výstupem je analýza datových zdrojů v oblasti zadlužení a exekucí. Probíhala od dubna 2016 do března 2017 a zpracovatelem byl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ČR.

Očima evropských zemí, které tento problém řeší již delší dobu. Výstupem je studie porovnávající nejen aktuální přístup různých evropských zemí k institutu oddlužení, ale i okolnosti, které ho utvářely.

Velmi překvapivým zjištěním je fakt, že ač je tento problém tak palčivý a má tolik negativních důsledků, žádná instituce ho systematicky nemonitoruje a nesleduje. Detailní statistické údaje prakticky neexistují. Často s odůvodněním, že to nelze, či by to bylo velmi časově i finančně náročné.

 

A pokusili se o “nemožné”:

Doplnit výše uvedené studie o unikátní pohled na exekuce napříč Českou republikou přes interaktivní mapu exekucí. Ta ukazuje, ve kterých částech ČR je tento problém nejpalčivější. Zároveň tím chceme ukázat, že když se chce, cesta se vždy najde. Nebylo to náročné, ani finančně, ani časově. Doufejme, že to bude první vlaštovka k tomu, abychom tento fenomén lépe poznali a efektivněji na něj reagovali. Může to pomoci nám všem.

Mapa exekucí vznikla ve spolupráci s Ekumenickou akademií z.s. za finanční podpory Bader Philanthropies.

                                    


Data v mapě jsou z Centrální evidence exekucí, kterou provozuje Exekutorská komora ČR.

 

 

 


 

 

Je nám velkou ctí, že autor projektu Radek Hábl byl za své aktivity v této oblasti vyhledán mezinárodní organizací Ashoka, aby získal podporu jako sociální inovátor, které tato organizace vyhledává od roku 1980, nyní již v 80 zemích světa. 

Mezinárodní organizace podporující sociální inovátory.


V roce 2018 Mapa exekucí získala 1. místo v kategorii Solution App v rámci soutěže pro nejlepší aplikace nad otevřenými daty Společně otevíráme data.

Nadace Open Society Fund


Mapa exekucí byla také hodnocena v rámci nominací mezinárodní ceny inovací SozialMarie 2018.

 

 

 


Zdrojová data ke stažení v xls: 
  • 2017 (data tříděna dle krajů, okresů, ORP, obcí, věku a vícečetnosti)