Mapa exekucí je unikátní webová aplikace, která usnadňuje orientaci v údajích o počtu exekucí po jednotlivých krajích, okresech i obcích. Mapa kombinuje statistická data o exekucích s geografickými údaji a umožňuje je srovnávat napříč ČR.

Data

  • Údaje v mapě se vztahují pouze k fyzickým osobám a poskytla je Exekutorská komora ČR.
  • Data v mapě jsou z roku 2016.
  • Nová data za rok 2017 budou přidána během února 2018
  • Upozorňujeme, že v mapě se mohou objevit nepřesnosti vzniklé při exportu dat.

Vyjádření Exekutorské komory ČR k poskytnutým datům: “Povinný subjekt považuje za nutné žadatele opětovně upozornit na skutečnost, že poskytnuté informace nelze považovat za zcela přesné, neboť databáze Centrální evidence exekucí není prozatím nevystavěna na zadávání a vyhledávání adres za pomoci prvků RÚIAN.”

Komu je mapa určena

Mapa je určena veřejnosti a především místním samosprávám. Zástupci místních samospráv získají přehled o počtu zadlužených lidí v dané obci nebo okrese. Tyto údaje jim umožní vnímat závažnost předluženosti v jejich obci a budou moci lépe cílit podpůrná opatření na místní úrovni

Kdo zajistil technické řešení

Matěj Soukup – tvůrce mapy
Zuzana Kopecká – příprava dat k zobrazení
Matěj Šenkyřík – programátor webu